Το city_labs είναι μια δομή καινοτομίας τοπικού επιπέδου, η οποία αξιοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που διαθέτει το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο των πόλεων με στόχο την τοπική αειφόρο ανάπτυξη.

Υλοποίηση από την